V roce 2008 jsem učila výtvarnou výchovu v Praze na ZŠ Korunovační. Byla jsem tam jen půl roku, ale stihli jsme udělat velké množství práce.