Malované mapy pro časopis CK Livingstone

malované mapy pro časopis AHOJ – časopis pro studenty češtiny jako cizího jazyka (Study Czech)